LCOS
32,5 RUB/kW·h
English (United Kingdom)

Publications

Авторы: Авторы: Petr A. Bachurin, Vyacheslav M. Zyryanov, Natalya G. Kiryanova, Sergey V. Kuchak, Denis G. Metalnikov, Gleb B. Nesterenko, Anton M. Potapenko, Gleb A. Prankevich

Авторы: Vikenty Melnikov, Gleb Nesterenko, Anton Potapenko, Dmitry Lebedev